ساختمان سازها

آگهی های تخریب ساختمان

کر گیری - سوراخکاری - کاشت میلگرد - نصب بولت و پلیت تخریب ساختمان

آگهی رایگان
2 سال قبل

کاشت میلگرد ،نصب بولت و پلیت ، کرگیری تخریب ساختمان

آگهی رایگان
2 سال قبل

اجاره چکش برقی هیلتی دریل تخریب جزئی و کلی تخریب ساختمان

آگهی رایگان
2 سال قبل

کرگیری کاشت میلگرد سوراخ کاری نصب بولت و پلیت تخریب ساختمان

آگهی رایگان
2 سال قبل

تخریب بتن تخریب ساختمان

آگهی رایگان
3 سال قبل

گروه ها

ثبت آگهی رایگان