ساختمان سازها

از اخذ مجوز ساخت تا پایان پروژه ساختمانی همراه شما هستیم

از اخذ مجوز ساخت تا پایان پروژه ساختمانی همراه شما هستیم

آگهی رایگان

آتلیه مهندسی و معماری نازنین فدوی از اخذ مجوز ساخت تا پایان پروژه ی ساختمانی شما همراه و مشاور شما خواهد بود.
انجام کلیه امور صفر تا 100 ساختمانی ، مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرا

آنلیه مهندسی و معماری نازنین فدوی ارائه دهنده ی کلیه خدمات معماری از صفر تا 100 پروژه ، همراه شما خواهد بود 

خدماتی از قبیل مشاوره ، طراحی ، اجرا و نظارت و ... در تخصص ماست .

ثبت آگهی رایگان